به رادیو میلیونر خوش آمدید

بهترین پادکست های آموزشی و کتاب های صوتی را در رادیو میلیونر بیابید!

دست از آموختن بر ندارید …

ما در وب سایت آموزشی میلیونر، بستری را فراهم کردیم تا شما درحالی که رانندگی میکنید، کنار ساحل قدم میزنید، در مترو هستید و به طور کلی اندکی وقت آزاد دارید، آموزش هایی برای بهتر شدن و بهتر زندگی کردن بیاموزید. (درس هایی از بزرگان جهان و آموزش هایی از من)

اگر از گوش دادن خسته شدید چند مقاله بخوانید …