به شما یاد میدهم چطور میتوانید داخل خانه، کارخانه خودتان را راه اندازی کرده محصولاتی را بسازید و آنها را به فروش برسانید.

قرار است چه چیزهایی یاد بگیریم؟